Oferta

Pasjonuje mnie grzebanie w pojazdach „starej daty” – od napraw bieżących po dorabianie części. Potrafię również wykonać repliki sprzętu i uzbrojenia, nie przekraczającego wagi 2000 kg i którego wykonanie i posiadanie nie narusza polskiego prawa. 

Prace wykonuje własnoręcznie na własnym materiale. Czasem korzystam z pomocy zaprzyjaźnionych zakładów, gdy w grę wchodzi obróbka na specjalistycznym sprzęcie.

Jeżeli jesteś zainteresowany moja pracą, proszę o wiadomość w zakładce kontakt. Mogę przyjąć zlecenie na zasadzie umowy o dzieło przy jednoczesnym przeniesieniu praw autorskich.

Klasy swojej pracy oceniam mniej- więcej na zasadzie :

„Kopia” – jest to dążenie do powielenia oryginału w skali i jakości a także funkcjonalności. Jest to najwyższa klasa dzieła. Dotyczy to głównie części motocyklowych i samochodowych a także innych detali, które nie są chronione prawami autorskimi a także prawnie zabronionymi.

„Replika” – jest to standard dzieła. Prace wykonuje w taki sposób, aby zagwarantować jakość w granicy błędu 0,25 procent w odniesieniu do oryginalnego wymiaru – czyli np. na 2000mm – 5 mm błędu ( przesunięcia ). Zarówno gatunkowo jak i funkcjonalnie dotyczy to wykonania wszystkich elementów widocznych, wchodzących w skład całej „bryły” oryginału. Innymi słowy, wszystko ma wyglądać jak oryginał – ale nie działać. Jeżeli replika jest rozbieralna – dzielona, to tylko do transportu w sposób uzgodniony z zamawiającym. Repliki są wykonywane w taki sposób – aby nie było możliwości zastępowania elementów – oryginalnymi, ustawowo zabronionymi.

„Imitacja” lub „atrapa” – jest to najniższej klasy oferowany wyrób, gdzie istotą jest wykonanie „bryły” w taki sposób , aby z odległości 1-2 metrów przypominała oryginał. Niektóre detale zewnętrzne są pomijane i z reguły nic się nie rusza i nie rozkłada.

Co do remontów i napraw pojazdów a także innych projektów nie ma klas jakości – po prostu: ma działać i wyglądać jak należy !.

Comments are closed.