Le.Ig-18 wahacz koła–zawieszenie

Czy przemysł kwitnął, aby zaspokoić wojny, czy wojny rozkwitały dla zaspokojenia przemysłu? To pytanie typu: co było pierwsze, czy jajko czy kura.

Czytaj więcej